Support Ukraine
тел. 249-6900 275-1646 270-0564
ИНТЕРФОТО
Главная Каталог товаров Статьи О компании Контакты Где купить Новости Где купить оптику
 
 
Мир фото-туризма
TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Яндекс цитирования
Поради спостерiгачам

В астрономiчному календарi подано основнi астрономiчнi явища, якi можна спостерiгати у телескоп невеликих розмiрiв або в бiнокль. Бiнокль краще брати призматичний, який дае шестикратне i (бiльше) збiльшення. З цими iнструментами можна спостерiгати:

  1. великi сонячнi плями, але тiльки крiзь темне скло;
  2. термiнатор (межу дня та ночi) на Мiсяцi i найбiльшi гори на ньому;
  3. багато зiр у Молочному Шляху i в зоряному скупченнi Плеяди;
  4. газову туманнiсть Орiона (взимку) i туманнiсть Андромеди (восени);
  5. подвiйнi зорi у Великiй Ведмедицi, Лiрi;
  6. супутники Юпiтера (див. конфiгурацii супутникiв).

Спостерiгати треба в мiсцi, захищеному вiд свiтла лiхтарiв i вiкон будинкiв. Спостереженням зiр не повинно заважати свiтло Мiсяця. Слiд мати при собi лiхтарик, який не дае дуже яскравого свiтла, але дозволяе розглянути зоряну карту, зробити запис або замальовку.

Сучаснi аматорськi спостереження можуть бути виконанi на високому професiйному рiвнi. Для цього потрiбен сучаснi телескопи з дiаметром не менше 8-15 см i годинниковим веденням, ПЗЗ камеру або цифровий фотоапарат, (свiтлофiльтри, дiафрагми), GPS приймач для прив'язки точного часу i визначення координат, персональний комп'ютер, вiдповiдне програмне забезпечення (див. розд. Нова технiка в астрономii.).

Астрономiчна обсерваторiя Киiвського унiверситету надае консультацii всiм зацiкавленим особам стосовно тестування i пiдбору обладнання для спостереження астрономiчних об'ектiв. На сьогоднi в аматорiв астрономii, добре зарекомендували себе телескопи фiрми "Celestron" . Це сучаснi комп'ютиризованi телескопи з автоматичним наведенням на астрономiчний об'ект. За допомогою пульта керування, що входить у комплект постачання, натисканням однiеi кнопки користувач може навести свiй телескоп на кожний з 4033 об'ектiв, що зберiгаються в його пам'ятi (каталоги Мессье, Калдвелла i RNGC, подвiйнi i змiннi зорi, Мiсяць i планети), i матиме довiдкову iнформацiю. Крiм цього в пам'ятi комп'ютера розмiщено 25 об'ектiв, якi може задавати користувач. Разом з телескопом поставляеться стiйкий польовий штатив (тринога) з розсувними алюмiнiевими опорами, що закiнчуються гумовими наконечниками для гасiння коливань.

Фiрма Celestron - один з найбiльших у свiтi виробникiв телескопiв для аматорiв астрономii. Заснована у 50-х роках XX ст. Т. Джонсоном, фiрма посiдае одне з перших мiсць у свiтi з виробництва високоякiсних i високотехнологiчних телескопiв, якi доступнi усе бiльшiй кiлькостi спостерiгачiв. Величезним досягненням фiрми можна вважати те, що на сьогоднiшнiй день телескопи серii NexStar е кращими у свiтi GO-TO ("комп'ютерними") телескопами за спiввiдношенням цiна/якiсть.

Celestron завжди вiдрiзнявся тим, що в конструкцii його телескопiв максимально враховувалися iнтереси i побажання аматорiв астрономii, у тому числi i тих, хто пред'являе до спостережноi технiки найвищi вимоги. Тому телескопи Celestron - це не тiльки iнструменти для розглядування красот зоряного неба, але i серйознi науковi прилади, за допомогою яких можна одержувати чудовi знiмки зоряного неба, проводити ПЗЗ-спостереження, фотографувати, шукати новi комети i малi планети, вiдкривати змiннi i новi зорi.

Адреси для листування: kolia@observ.univ.kiev.ua i nburomsky@rambler.ru .

Rare disease day
 
 
Главная | Каталог товаров | Статьи | О компании | Контакты | Где купить | Новости | Где купить оптику |
 
   
 
© ООО "Интерфото" 2002-2011.